Vrienden van

Waarom de stichting ‘Vrienden van de Zorgboerderij’?
De begeleiders en de leiding van de Zorgboerderij zetten zich dagelijks in om de bewoners een fijne en veilige plek te bieden waar ze kunnen wonen, werken en zichzelf naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Het creëren van een huiselijke sfeer speelt daarbij een cruciale rol.

SL271919IJspret-2012-3

Om dat te kunnen realiseren is er vaak behoefte aan kleine middelen. Zoals een volière om met elkaar vogels te kunnen verzorgen, spelletjes om met zijn allen aan tafel te spelen en plantjes om deze te zien opgroeien in een kweekkas. Maar ook een tv om ’s avonds gezellig televisie te kijken. De stichting ‘Vrienden van de Zorgboerderij’ heeft zich ten doel gesteld om deze, vaak kleine, wensen in kaart te brengen en na te denken over de verwezenlijking hiervan. Op zowel materieel als immaterieel gebied.

Een sociaal netwerk van geïnteresseerden
Allereerst willen we een netwerk opzetten van mensen die op enigerlei wijze geïnteresseerd zijn in de Zorgboerderij. Het is hierbij vooral de bedoeling om via dit netwerk een brede doelgroep snel en efficiënt te informeren over alle activiteiten en projecten op en rond de zorgboerderij. Via tips, ideeën en suggesties uit het netwerk hopen we vervolgens in staat te zijn om kleinschalige voorzieningen en projecten voor de bewoners van de zorgboerderij te realiseren. De mogelijkheid bestaat dat wij u, via dit netwerk, ook benaderen met de vraag om hulp te bieden bij één van de projecten.

Wat is een ‘Vriend van de Zorgboerderij?
Het antwoord daarop is heel simpel, want eigenlijk mag en kan iedereen die de zorgboerderij een warm hart toedraagt zichzelf een ‘vriend’ noemen. De stichting ‘Vrienden van de Zorgboerderij Vlist’ nodigt daarom iedereen uit om deel te nemen aan het sociale netwerk dat hiervoor is gestart.

Doet u ook mee?
Het enige dat u hoeft te doen is uw naam en uw e-mailadres op te geven en, als het kan, dit initiatief ook bij uw familie, vrienden en kennissen onder de aandacht brengen. Dat is eigenlijk alles. Een ondersteuning, in welke vorm dan ook, is natuurlijk altijd van harte welkom, maar het is géén noodzaak. Interesse hebben in het reilen en zeilen van de zorgboerderij en deel willen uitmaken van het netwerk is de belangrijkste drijfveer om je aan te kunnen sluiten.

Wilt u meer weten over de stichting of over de mogelijkheden voor sponsoring of donaties, neem dan contact op met Marjolein de Haan (tel. 0182-501723, of via mail.

Zorg voor de Zorgboerderij
Om de woorden in daden om te zetten heeft een kleine groep vrijwilligers zich voor een bestuursfunctie van de stichting beschikbaar gesteld. Deze stichting staat los van de zorgboerderij en opereert volledig autonoom. De activiteiten zijn uiterst transparant en jaarlijks wordt een (financieel) verslag via de site van de Zorgboerderij Vlist openbaar gemaakt. U kunt het jaarverslag 2018 downloaden.

Bankrekeningnummer
Een financiële bijdrage is natuurlijk altijd welkom om lopende en toekomstige projecten te realiseren. Wilt u geld overmaken? Dat kan op dit nummer: NL68 RABO 0146 8456 76 (t.n.v. Stichting vrienden van Zorgboerderij Vlist).

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende vrijwilligers:
• René Rombout (voorzitter)
• Jantien Oostijen (penningmeester/secretaris)

• Cor Kros is  per 1 januari 2020 nieuw bestuurslid

• Marjolein de Haan (adviseur namens de stichting, notuliste en contactpersoon)

Wij zoeken nog een bestuurslid
Heeft u bestuurlijke ervaring en spreekt het initiatief van de stichting ‘Vrienden van de Zorgboerderij’ u aan? Meld u dan bij ons aan, want wij zijn nog op zoek naar een enthousiaste collega. Neem contact op met Marjolein de Haan (tel. 0182-501723, of via mail) voor meer informatie.