Aanmelden

Bent u een doorverwijzer, familielid of wettelijke vertegenwoordiger en wilt u een cliënt aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. 

Om uw aanmelding in behandeling te nemen en een oriënterend gesprek vlot te laten verlopen hebben wij de volgende gegevens nodig (u mag hierbij ook verwijzen naar een bij te voegen verslag):

  1. informatie over de huidige woon-gezinssituatie
  2. Informatie over de voorgeschiedenis (vorige woonvoorzieningen, dagbesteding, school, werk)
  3. Gegevens over het niveau van functioneren.
  4. Is er een indicatie verstrekt door het CIZ of de gemeente? Zo ja wat voor indicatie?

Na het invullen van het formulier proberen wij uw aanmelding spoedig te behandelen.

    Gegevens Cliënt: