Op een fijne plek in een groene omgeving zijn mensen aan het werk met het verzorgen van dieren, tuinieren, het maken van kaarsen of het bewerken van hout. Op Zorgboerderij Vlist kun je wonen of komen voor dagbesteding samen met andere volwassenen met een verstandelijke beperking. Stichting Agrarische Zorg Onderneming Vlist (SAZOV) kijkt naar wat je zelf wil en kan. Wij zijn altijd dichtbij en helpen jou als dat nodig is. Wij bieden ook zorg en ondersteuning voor volwassenen met een verstandelijke beperking in hun eigen woonomgeving (VPT & WMO).

Wonen
Dagbesteding
Volledig Pakket Thuis (VPT)
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)