Medezeggenschap

Binnen de visie van SAZOV heeft het luisteren naar bewoners een centrale plek. Zorgboerderij Vlist vindt het belangrijk dat haar bewoners zich thuis voelen op de boerderij. Het meedenken en adviseren van bewoners aan het management en bestuur kan in SAZOV. Naast het belang van luisteren is SAZOV van mening dat het ondernemen van actie m.b.t. wat bewoners aangeven net zo belangrijk is. Bewoners hebben unaniem besloten allen deel te willen nemen aan de cliëntenraad.

Bewoners
Elke 6 weken vindt er een overleg plaats met cliënten in het cliëntenraad overleg. Bewoners kunnen onderwerpen op de agenda van besprekingen laten zetten of een gesprek aanvragen met de manager en/of het bestuur. Via Facit heeft SAZOV een contract voor een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CvP) . De vertrouwenspersoon is op verzoek bij het cliëntenraad overleg aanwezig en is voor bewoners en verwanten altijd bereikbaar. Het jaarverslag  van onze CvP over 2023 kunt u hier inzien. 

Verwanten
Minimaal 2 keer per jaar vindt er een overleg plaats met de verwanten. Met deze verwanten worden onder andere de volgende thema’s besproken:
– Evaluatie van de vorige periode
– Nieuws met betrekking tot indicatie & financiering
– Functionering van de organisatie

Het beleid m.b.t. medezeggenschap cliënten kunt u hier inzien.