Stichting Vrienden Van

Waarom Stichting Vrienden van Zorgboerderij Vlist?
De begeleiders en de leiding zetten zich dagelijks in om bewoners en bezoekers van Zorgboerderij Vlist een fijne en veilige plek te bieden om te wonen, werken en zichzelf naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Een huiselijke sfeer is hierbij onmisbaar. Denk aan een volière om samen vogels te verzorgen, spelletjes om met elkaar aan tafel te spelen, plantjes om te verzorgen en te zien groeien in een kweekkas of een televisie om ’s avonds gezellig samen te kijken naar een leuke televisieshow.

Om deze huiselijke sfeer te realiseren is regelmatig behoefte aan kleine middelen. Stichting Vrienden van Zorgboerderij Vlist brengt de wensen van de bewoners en bezoekers in kaart en denkt na over de mogelijkheden in de uitvoering.

Kan ik ook een Vriend worden?
Het doel van Stichting Vrienden van Zorgboerderij Vlist is: “Een goede huiselijke sfeer voor de bewoners van de zorgboerderij, door een netwerk van vrienden op te zetten en met hun hulp kleinschalige voorzieningen en projecten te realiseren” 

Iedereen die de zorgboerderij een warm hart toedraagt mag en kan zichzelf een ‘vriend’ noemen. Wij nodigen iedereen die interesse heeft in het reilen en zeilen van de zorgboerderij van harte uit om ons te volgen op Facebook.

Over Stichting Vrienden van Zorgboerderij Vlist
Stichting Vrienden van Zorgboerderij Vlist is een initiatief van een kleine groep vrijwilligers. Deze stichting staat los van het bestuur van SAZOV en opereert volledig autonoom. Onze activiteiten zijn volledig transparant. Wij maken ons (financieel) verslag jaarlijks via de site van SAZOV openbaar. Het jaarverslag 2023 is hier te downloaden en ons beleidsplan hier. Sinds 1 januari 2022 heeft de Stichting Vrienden Van Zorgboerderij Vlist de ANBI status. 

Bestuur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende vrijwilligers:
• René Rombout (voorzitter)
• Jantien Oostijen (penningmeester/secretaris)
• Cor Kros (bestuurslid)
• Marjolein de Haan (adviseur namens de stichting, notulist en contactpersoon)

Wil je meer weten over Stichting Vrienden van Zorgboerderij Vlist of over de mogelijkheden voor sponsoring of donaties, neem dan contact op met Marjolein de Haan (tel. 0182-501723, of via e-mail).

Een financiële bijdrage is natuurlijk altijd welkom om lopende en toekomstige projecten te realiseren. Wil je geld overmaken? Dat kan op dit nummer: NL68 RABO 0146 8456 76 (t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgboerderij Vlist).

KvK nr.: 59403322;  RSIN: 853463773.