Missie, visie en kernwaarden

Missie
Iedere cliënt is een uniek persoon die zelf richting geeft aan zijn leven. SAZOV biedt cliënten met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om binnen een huiselijk en veilig klimaat hun eigenwaarde te vergroten, samenzijn te ervaren en mogelijkheden te ontplooien. Binnen de kaders van het maatschappelijk verantwoorde worden cliënten gestimuleerd tot zelfzorg, zelfstandigheid, zelf keuzes leren maken en verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen. Door professionele ondersteuning op het gebied van wonen, werken en welzijn leveren wij zo een bijdrage aan de persoonlijke levenskwaliteit van de cliënt.

Visie
Stichting AZOV ziet gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, ondanks sociale, fysieke en emotionele uitdagingen die het leven geeft (Huber, 2018). Wij bieden mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning op hun pad naar deze gezondheid of bij het behouden van deze gezondheid.

Cliënten van SAZOV leveren in hun dagbesteding een bijdrage aan de werkzaamheden op en rond de boerderij. De samenwerking met commerciële bedrijven op ons eigen terrein zorgt voor een beschermde werkplek, waar een ieder zijn bijdrage kan leveren waardoor er een veilig leerklimaat aan ieder individu geboden kan worden.

Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen is van essentieel belang om te zorgen dat de cliënt zich veilig en thuis voelt. Wij “zorgen dat … in plaats van zorgen voor…” en bieden ondersteuning aan de cliënt, zonder de zelfstandigheid van de cliënt te ondermijnen. Ons team van professionals is door transparantie vanuit bestuur, de kleinschalige setting en hechte overlegstructuur, nauw betrokken bij de continue ontwikkeling waarin SAZOV verblijft. Door scholing, oog voor eigen kwaliteiten, ambitie en interesse houdt SAZOV de medewerkers betrokken, bekwaam en enthousiast.

Medezeggenschap voor cliënt en professional zien we als een vanzelfsprekendheid en heeft toegevoegde waarde in de kwaliteit en doelmatigheid van zorg en dienstverlening. SAZOV staat voor het leveren van goede zorg volgens duidelijk beschreven en besproken waarden en normen door een hecht team van professionals, aangestuurd door een betrokken en verantwoord bestuur. Stakeholders zijn betrokken en zijn tevens onze sparringpartners en toetsing bij ons streven naar verdere ontwikkeling. Middels deze uitgangspunten heeft de Governance-code Zorg binnen SAZOV een plek in de kern van onze bedrijfsvoering.

Onze dienstverlening resulteert in:
• Tevreden cliënten
• Tevreden medewerkers
• Veilige woon- en werkplek
• Een gezonde bedrijfsvoering
• Nauwe samenwerking en goede verstandhouding met stakeholders
• Een gewaardeerde partner in de samenleving binnen de Krimpenerwaard

Kernwaarden
Betrokken, Ondersteunend en Dichtbij zijn de kernwaarden van SAZOV. Vanuit deze waarden benadrukken wij onze missie en visie.
Wij zijn Betrokken bij onze client, onze collega’s en onze organisatie
Wij zijn Ondersteunend aan elkaar, we motiveren en stimuleren om het zelf te proberen maar…
Wij zijn Dichtbij om te helpen als dit nodig is, om te praten over wat moeilijk is of om mee te denken en te werken