Tevredenheids onderzoek personeel

Stichting AZOV heeft in 2022 opnieuw de medewerkers- tevredenheid laten onderzoeken. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de algemene tevredenheid over de werkorganisatie door de medewerkers  goed gewaardeerd wordt. Het onderzoeksrapport en de verbeterpunten zijn besproken met de medewerkers in de teamvergadering.​