Tevredenheids onderzoek personeel

Stichting AZOV heeft eind 2017 opnieuw de medewerkers- tevredenheid laten onderzoeken ditmaal door de Monitor Groep. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de algemene tevredenheid over de werkorganisatie door de medewerkers gewaardeerd wordt met een 7.9 ten opzichte van een 7.3, het landelijk gemiddelde. Het onderzoeksrapport en de verbeterpunten zijn besproken met de medewerkers in de teamvergadering.​