Productdefiniëring

Voor cliënten die bij SAZOV wonen betaalt SAZOV de noodzakelijke zorg, ondersteuning en het verblijf uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een bezoek aan de kapper of nieuwe kleding zijn kosten die door cliënten zelf worden betaald. SAZOV biedt cliënten ook een aantal diensten aan die niet onder de Wlz vallen, bijvoorbeeld het verzorgen van de was. SAZOV vraagt hiervoor een eigen bijdrage. De cliënten kiezen zelf of ze hiervan gebruik willen maken of niet. In de product definiëring kan je hier meer over lezen.