Verbeter/klachtenprocedure

Binnen Stichting AZOV doen wij ons uiterste best om de zorg voor onze bewoners zo goed mogelijk vorm te geven. Toch kan het weleens voorkomen dat een bewoner of verwant van een bewoner minder tevreden is over de manier waarop iets gaat. Daarvoor hebben we een verbeterbeleid waarin de verbeter/klacht-procedure staat beschreven. De verbeter/klacht-procedure is een stappenplan waarin staat beschreven hoe bewoners en verwanten een verbeterpunt kunnen aangeven en hoe hier mee wordt omgegaan. Het belangrijkste doel van verbeterpunten en de procedure is dat wij als stichting open willen staan voor suggesties van bewoners en hun verwanten, zodat wij hiervan kunnen leren en de kwaliteit van de zorg die wij bieden kunnen blijven verhogen.

Het verbeterbeleid kunt u hier inzien.