Tevredenheids onderzoek cliënten

Op Zorgboerderij Vlist zet een team van professionele begeleiders zich dagelijks in om het wonen, de zorg en ondersteuning van de bewoners op een goede manier vorm te geven. Om te bepalen of de inspanningen ook daadwerkelijk overeenkomen met hoe de bewoners graag zorg willen ontvangen, wat zij als prettig ervaren en waar verbeterpunten liggen heeft Stichting AZOV de tevredenheid van de bewoners onderzocht in 2017 en in 2020. De resultaten van het onderzoek waren zeer positief en zijn samen met een conclusie en verbeterplan beschreven in een verslag. Vanaf 2022 wordt het tevredenheidsonderzoek opgenomen in het kwaliteitsrapport dat elk jaar wordt gepubliceerd. 

Het volledige verslag 2017 kunt u hier inzien.

Het volledige verslag 2020 kunt u hier inzien.