Geschiedenis

Oprichter Ben van der Vlist droomde er jaren van om een zorgboerderij op te zetten in Vlist. Een mooie en fijne plek waar mensen met een verstandelijke beperking konden wonen en werken in een agrarische setting. Het werd een droom van het hele gezin van der Vlist. Unaniem besloten zij in 2008 de plannen werkelijkheid te gaan maken.

Onder aansturing van Ben, zoon Arie-Jan en dochter Esther, startte de droom in 2008 onder de vlag van Abrona. Vanaf 2010 werd SAZOV een zelfstandige, onafhankelijke onderneming. De afgelopen jaren bouwden we met een klein, gedreven en betrokken team van professionals aan kwaliteitszorg en persoonsgerichte begeleiding.

Op de West-Vlisterdijk 41 werd de monumentale boerderij uit het jaar 1875 professioneel gerestaureerd en omgebouwd tot een multifunctioneel gebouw met als doel goede zorg te kunnen verlenen. De oude jongveestalling is nu een modern en optimaal veilig woongebouw. Samen met het nieuwe bijgebouw vormt zij het thuis voor de vijftien vaste bewoners van Zorgboerderij Vlist.

Om nog meer mensen een plek te kunnen bieden in onze agrarische setting voegden we dagbesteding toe. In onze dagbesteding werken mensen met een verstandelijke beperking. Zij werken mee op de boerderij en helpen bijvoorbeeld met het verzorgen van de paarden van Stoeterij van der Vlist en het jongvee van de melkkoeien van Holsteinstee-Hakkenberg.

Onze oprichter Ben is in juli 2020 overleden. Zijn kinderen Arie-Jan en Esther vormen nu het bestuur en zetten de familiedroom voort. De dagelijks aansturing van SAZOV is in handen van een zorgmanager. De wens om meer volwassenen met een beperking professioneel te ondersteunen op sociaal-maatschappelijk vlak vullen we in met het verzorgen van begeleiding van zelfstandig wonende cliënten via het VPT en ambulante ondersteuning vanuit de WMO. De dagbesteding is nu ook toegankelijk voor mensen die niet op Zorgboerderij Vlist wonen. Door deze uitbreiding kunnen wij nu nog meer mensen onze persoonlijke en betrokken zorg en ondersteuning bieden in de fijne, groene omgeving van Vlist.