VPT

Zelfstandig, zelf keuzes leren maken, zelfzorg en verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen kunnen wij ook begeleiden in je eigen huis. SAZOV kan deze zorg en ondersteuning geven via het Volledig Pakket Thuis (VPT). Samen kijken we wat je zelf kan en waarbij je begeleiding van ons nodig hebt. Bij het VPT leveren wij de zorg in je eigen huis (extramuraal) op dezelfde manier zoals mensen die ontvangen die bij ons wonen (intramuraal).

Zorg en ondersteuning dichtbij
Samen met jou maken we afspraken hoe we het VPT uitvoeren. Zo kunnen wij huishoudelijke hulp verzorgen, ondersteunen wij bij de voeding of helpen wij met het organiseren en uitvoeren van activiteiten. Mensen met een VPT kunnen ook onze dagbesteding bezoeken op Zorgboerderij Vlist of op/bij Melkveebedrijf Holsteinstee Hakkenberg.

Iedereen die via het VPT zorg ontvangt krijgt een persoonlijk begeleider. Samen met de begeleider kijken we welke zorg en ondersteuning je nodig hebt. Samen stellen we doelen op waar je graag aan wil werken. We schrijven de afspraken op in een ondersteuningsplan. Dat plan bespreken we regelmatig. De persoonlijk begeleider is jouw aanspreekpunt. Meerdere vaste begeleiders komen bij jou thuis voor de zorg en ondersteuning. Het team op Zorgboerderij Vlist is altijd dichtbij. Wij zijn 24 uur aanwezig voor vragen of nood. Je blijft bij je eigen huisarts en tandarts. De apotheek of de begeleiding bezorgt je medicatie als dat nodig is.

Indicatie, financiering en eigen bijdrage
Om in aanmerking te komen voor het VPT woon je in je eigen huis en heb je een verblijfsindicatie gekregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een VPT is niet hetzelfde als thuiszorg of individuele begeleiding (WMO). Binnen thuiszorg en individuele begeleiding staan de geïndiceerde uren en te leveren zorg vast. Bij het VPT maken we samen afspraken over de zorg en ondersteuning die nodig is binnen het beschikbare totaalbudget. De kosten voor een VPT lopen via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wat er allemaal precies onder de vergoeding valt van een VPT kun je teruglezen in onze productdefiniëring.

Bij het VPT betaal je ook een eigen bijdrage. Je betaalt deze bijdrage direct aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK bepaalt de hoogte van jouw eigen bijdrage aan de hand van je zorgbehoefte, leeftijd en inkomen. SAZOV heeft geen invloed op de hoogte van de eigen bijdrage en ontvangt deze bijdrage ook niet zelf. Op de website van het CAK, kun je een berekening maken van je eigen bijdrage. Je betaalt de lage bijdrage voor zorg zonder verblijf.

Bij het Volledig Pakket Thuis zelfstandig betaal je zelf je woonlasten (huur/ energie/ belastingen). Afhankelijk van de hoogte van je inkomen heb je recht op huurtoeslag. De hoogte van de toeslag kun je berekenen met behulp van de website van de belastingdienst .